Arris CMTS

Westron leverer og supporter CMTS'er i for små og store kabel nett.

Arris E-6000.  Eurodocsis 3.1. For store kabelnett.

 Leverer ekstreme båndbredder på Kabel-modemet.
Dette åpner for en rekke nye båndbredde krevende tjenester.

Arris C4c

Arris C4c. EuroDocsis 3.0. For mellomstore kabelnett. 
leverer høyhastighet bredbånd over HFC nett.