Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER, GARANTI, RETUR OG REPARASJON

SALGSBETINGELSER
Våre salgbetingelser er netto pr. 20 dager. WESTRON AS har salgspant i varene inntil angjeldene faktura er fullt betalt. Det sendes kun 1 purring før forfalt faktura oversendes for inndrivelse ved inkasso.

LEVERINGSBETINGELSER
Våre standard leveringsbetingelser er fritt vårt lager i Oslo. Kunde kan selv spesifisere hvilken speditør som skal brukes frem til ønsket leveringsadresse, og om forsendelsen skal forsikres. Hvis ikke sendes varene uforsikret med våre speditører, og vi fakturerer fraktkostnadene. WESTRON AS tar ikke ansvar for fraktskader eller tap av varer etter at de er sendt fra vårt lager. Vi tilstreber å benytte original-emballasje fra våre leverandører, eller pakke varene med tilsvarende eller høyere standard.

GARANTI
Hvis ikke annet er avtalt gjelder leverandørens garantibetingelser. Garantiperioden starter f.o.m levering fra vårt lager.

RETUR
Enhver retur til WESTRON AS skal være avtalt på forhånd.

REPARASJON
Varer for reparasjon skal være merket med feilsymptom, kundens kontaktdata og en bestilling eller rekvisisjon.