Retur og reklamasjon

GARANTI
Hvis ikke annet er avtalt gjelder leverandørens garantibetingelser. Garantiperioden starter f.o.m levering fra vårt lager.

RETUR
Enhver retur til WESTRON AS skal være avtalt på forhånd.

REPARASJON
Varer for reparasjon skal være merket med feilsymptom, kundens kontaktdata og en bestilling eller rekvisisjon.