Priser og betaling

SALGSBETINGELSER
Våre salgbetingelser er netto pr. 20 dager. WESTRON AS har salgspant i varene inntil angjeldene faktura er fullt betalt. Det sendes kun 1 purring før forfalt faktura oversendes for inndrivelse ved inkasso.